ANA SAYFA ÜRÜNLER ORGANİK TARIM
 
 


Çevre Politikamız
 
 Hakkımızda
 Misyon & Vizyon
 Kalite Politikamız
 Çevre Politikamız
 Sertifikalarımız
 IK Politikamız

  
  • İlgili ulusal ve uluslar arası çevre mevzuatı ve yasalarının gereklerini karşılamak.
  • Çalışanlara ve tüm tedarikçilerine, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
  • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
  • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
  • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemektir.