ANA SAYFA ÜRÜNLER ORGANİK TARIM
 
 


Kalite Politikamız
 
 Hakkımızda
 Misyon & Vizyon
 Kalite Politikamız
 Çevre Politikamız
 Sertifikalarımız
 IK Politikamız

Kalite Politikamız

‘ARISU GIDA DIŞ TİC. A.Ş olarak müşterilerimizin beklentilerini her açıdan eksiksiz olarak karşılayan en üstün kalitede sağlıklı, güvenilir ve ilgili yasalara ve mevzuatlara uygun ürünler üretmektir.’ Arisu, kendisini optimum tam zincir kontrollü, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlikle farklı kılan, güvenli ve orijinal hammaddelerin güvenilir ve sürdürülebilir bir tedarikçisi olarak görüyor.

Bundan dolayı odak noktamız müşterilerimizin istekleri ve gereksinimleridir. Tüm zincir içindeki dürüstlük, bütünlük ve özgünlük en önemli ilkelerimizdir.>

Arısu meyve işler ve endüstriyel üretimde ara ürün olarak kullanılmak üzere meyve suyu konsantresi üretir. Bunu yaparken ekonomik ve ekolojik değerleri, ulusal ve uluslararası standartları ve yasal mevzuat hükümlerini göz önünde bulundurur ve bunlara uyar. Bu, optimum güvenlik, sürdürülebilir kalite, çevre ve sürekli iyileştirmenin (PUKÖ) odak noktası olduğu, devam eden bir süreçtir.

İzlenebilirlik ve şeffaflık

Yetiştirme, proses ve depolama sürecinde tam şeffaflık için çalışıyoruz. Çiftçilerimiz ve prosesimizin, müşterilerimiz için ürünlerin kalitesinden sorumlu hissettiği ve bunun tersi için kolektif tam zincir sorumluluğu ve kontrolü için çalışıyoruz.

Ürün güvenliği, ürün bütünlüğü ve ürün kontrolü

Ürün güvenliği, ürün bütünlüğü ve ürün kontrolü, sertifikalı bir kalite sistemi ve dürüst, güvenli ve kaliteli bir son ürün için çabaladığımız bir kurumsal kültürle çalışarak garanti edilmektedir.

Çalışanlarımızın kalite ve güvenlik konularında sürekli olarak kendilerini eğitmeleri sağlanır. Kalite sistemimiz için sahip oldukları sorumlulukların bilincindedirler. Güvenlik, bütünlük ve kaliteyi sağlamak için eğitimlerle desteklenmiştir.

Arısu elma yetiştiriciliğinin merkezi olan Çivril’e kurulmuştur. Bu bölge ve etrafındaki diğer yakın bölgelerden doğal, taze ve sürekli meyve sağlmakta olup hasattan sonra kısa mesafede meyvelerin uzun taşıma koşullarına maruz kalmadan ve hasar görmeden en uygun şekilde işlenmesine izin vermektedir.

Meyve suyu prosesinde kalliteyi etkileyen iki temel unsur, görsel ve duyusal kalite ve depolama sırasında berraklıktaki stabilitedir. Arısu hiçbir yardımcı malzemeye ihtiyaç duymadan meyve filtrasyonu sağlayan seramik Ultra Filtrasyon Sistemi ve yüksek vakum altında düşük sıcaklıkta yüksek konsantrasyon sağlayan Evaporatör gibi bu temel iki ihtiyacı karşılayan en modern teknolojiye sahip ekipmanlarla çalışmaktadır.

İyi bir kalite sisteminin temeli olarak hammaddenin girişinden son ürünün sevkiyatına kadar olan tüm aşamalar laboratuvarda tecrübeli ve eğitimli personeller tarafından kontrol edilir ve hammadde teminin, proses ve üretim BRC, HACCP, ICS ve EUREP-GAP standartları temelinde yapılır.

Periyodik gözden geçirme toplantılarında her departman kabul edilebillir ve gerçekçi hedefler belirler ve yönetim bu toplantıda fabrikanın daha önce öngörülen hedeflere karşı konulan performansını, müşteri şikayetleri ve diğer kalite sistemini etkileyen faktörler değerlendirir ve sürekli iyileştirme esasında yeni hedefler belirlenir ve bu toplantı ARISU ve ARIZA arasında bir protokol olarak kağıda dökülür ve imzalanır.

Gıda güvenliği kültürü

Arisu, her zaman geliştirilmekte olan bir gıda güvenliği kültürü için çaba göstermektedir. Gıda güvenliği kültürünü iyileştirmeye ve geliştirmeye devam etmek için çaba gösterilmektedir. Gıda güvenliği kültürü, belirli bir paylaşılan değerler ve inançlar üzerine oluşturulur ve inşa edilir. Kuruluşun ve çalışanlarının güvenli gıda ürünleri üretme felsefesini benimsemesi önemlidir. Çalışanların, kendi özel rolleriyle ilgili risk ve tehlikelerin farkında olmaları ve bu potansiyel riskleri ve tehlikeleri proaktif olarak yönetmek ve kontrol etmek için ürünler ve öz hakkında bilgi sahibi olmaları esastır.

Arisu, çalışanları gıda güvenliği kültürünü aktif bir şekilde göstermeleri için teşvik eder. Üst yönetim ve çalışanlar bu paylaşılan değerleri ve inançları sergileyecek şekilde hareket etmektedir. Çalışanların güvenlik, bütünlük veya kalite ihlalleri hakkındaki şüphelerini Dürüstlük Yöneticisine bildirmeleri teşvik edilir.