ANA SAYFA ÜRÜNLER ORGANİK TARIM
 
 


IK Politikamız
 
 Hakkımızda
 Misyon & Vizyon
 Kalite Politikamız
 Çevre Politikamız
 Sertifikalarımız
 IK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikası
ARISU Gıda Dış Tic. A.Ş; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve etnisite özgürlüğüne önem veren, insan haklarına saygılı özel kuruluştur. Şirket sürdürülebilirliğinin en önemli bölümünü oluşturan çalışan personele değer vermektedir. Şirket bünyesinden yapılan yatırımların en önemlisi insana yapılan yatırım düsturuyla hareket etmektedir. Sürekli gelişim parolasıyla çalışanlarına her yıl belli eğitimler vererek onların çağın gerektirdiği teknoloji ve bilgiye ulaşmasını sağlamaktadır.

ARISU Gıda Dış Tic. A.Ş takım çalışmasına teşvik eden, sağlıklı ve ergonomik, mutlu ve dolayısıyla verimli, uzun süreli karşılıklı ahde vefa çerçevesinde ve sosyal haklarını veren çalışma koşulları sunmaktadır.

İşe Alım Politikası
Türkiye Cumhuriyeti 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olan çalışanlar, yine şirket bünyesinde bulunan İş Güvenliği Uzmanı ile güvenilir bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. ARISU GIDA işe alım sürecinde; öncelikle iş başvuru formu dolduran adaylardan boş kadronun niteliğine uygun adayları, yok ise yerel haberleşme araçlarına( gazete, billboard vb.) verilen ilan yoluyla yerleştirme yapılmaktadır. Pozisyonlara 18 yaş üstü kişiler başvurabilmektedir.

Etik Çalışma ve Ticaret Politikası
             Doğruluk ve dürüstlük, ARISU GIDA DIŞ TİCARET A.Ş nin sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk ve dürüstlük değerlerine ilişkin üst düzey etik standartlarını iyileştirmemiz için bizlere yön gösteren İş Etiği ve ticaret politikamız yeniden gözden geçirilmiştir.  Şirketimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için bu çerçevede yerine getirmeleri gereken sorumluluklara ilişkin olarak bu politika işlevi görmektedir.

       Bu politika ile rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, faaliyet gösterilen ülkelerdeki yasal düzenlemelere ve etik ilkelere uyulması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmek Rüşvet ve Yolsuzluk iş etiği konusunda gösterdiği hassasiyetlerin bir göstergesi olarak, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası düzenlemiştir.